Zamów dane z internetu

Web scraping to zbiór metod pozwalających na automatyczne wydorębnianie danych z treści stron internetowych. Przygotowujemy szyte na miarę boty i wykonujemy kwerendy do badań naukowych i marketingowych.

Wyślij opis swojej kwerendy

Więcej danych


Nie ograniczaj danych badawczych tylko do tego, co możesz samodzielnie wyszukać w internecie i przekleić do Excela. Metody web scrapingu pozwalają na wyodrębnianie danych z setek tysięcy stron, a odpowiednio skonstruowane filtry umożliwiają automatyczne wyczyszczenie danych i przygotowanie ich do właściwej analizy. Zamów usługę i podaj szczegóły kwerendy, a otrzymasz od nas gotowe dane w postaci plików w formatach CSV czy JSON lub w bazie dostępnej online.

Każda strona internetowa jest ustrukturyzowanym dokumentem. Web scraping to swobodne kwerendy w tej strukturze. Zaawansowane metody web scrapingu pozwalają na wyodrębnianie danych także ze stron dynamicznie generowanych (np. wyników wyszukiwania) czy aplikacji internetowych działających w przeglądarce.

Na temat web scrapingu zob. np.: Mehta K., Salvi M., Dand R., Makharia V., Natu P. (2020) A Comparative Study of Various Approaches to Adaptive Web Scraping. In: Kumar A., Paprzycki M., Gunjan V. (eds) ICDSMLA 2019. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 601. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1420-3_136

Kwerendy historyczne


Od połowy lat 90. funkcjonują archiwa stron WWW, gromadzące część zasobów webowych. Korzystając z archiwów Webu możemy przygotować kwerendy także w niedostępnych już dziś stronach internetowych.

Kontakt


Skontaktuj się w sprawie wyceny. Nie pobieramy żadnych opłat za konsultację kwerendy.

Marcin Wilkowski
dane@web2data.pl

Web scraping


Wyodrębnianie danych z zestawów stron internetowych. Kwerendy jednorazowe i regularne.

Kwerendy historyczne


Automatyczne kwerendy na zbiorach kilkunastu archiwów Webu z pełną dokumentacją historii każdej wykorzystanej strony.

Social media


Kwerendy w mediach społecznościowych z niezbędną anonimizacją danych.

Dedykowane API


Przygotowywanie dedykowanych interfejsów programistycznych do udostępniania zebranych danych.

Wizualizacje danych


Wizualizacje danych do opublikowania online. Wykresy, mapy, interaktywne tabele.